Author - Admin

Kuluçka makinası için yumurta seçimi nasıl yapılmalıdır?

Kuluçka makinası için yumurta seçimi

Kuluçka makinası için yumurta seçimi nasıl yapılmalıdır? İlk olarak dikkat edilmesi gereken en önemli unsur kuluçka makinesi için döllü yumurta seçimidir. Yumurtaların kuluçka makinesi yerleştirilmesi için toplanacak olan yumurta veren tavukların en az 10-12 gün öncesinden horozla çiftleşmekte olması gereklidir. Döl oranını artırmak için ise sürüdeki horoz sayısının beş tavuğa bir horoz denk gelecek şekilde olması gerekir. Horozlar ise sağlıklı ve genç olmalıdır. Tavuklar horozlardan büyük olmamalıdır. Ayrıca tavuklar da genç olmalıdır. Hiç gün ışığı almayan üretim çiftliklerinde yılın her [...]

Kuluçka Dönemi Üretim Sürecinde Nelere Dikkat Edilir?

Kuluçka Sürecinde Nelere Dikkat Edilir?

Kuluçka Dönemi Üretim Sürecinde Nelere Dikkat Edilir? Yumurtaları kuluçka makinesine koydunuz andan itibaren hassas olunması gereken konular vardır, bu hassas konulara dikkat ettiğiniz ölçüde kuluçka sürecini başarılı şekilde tamamlarsınız. Kuluçka dönemi gelişim ve çıkım dönemi olmak üzere iki bölüme ayrılır. Bu süreçler boyunca uyulması ve dikkat edilmesi gereken dört temel konu vardır. Bunlar; ısı, nem, havalandırma ve yumurtaların düzenli olarak çevrilmesi işlemleridir. Döllü yumurtaların civcive dönüşmesi için gerekli olan en önemli özellik ısıdır. Yumurtaların içindeki embriyoların civcive dönüşmesi için gerekli olan [...]

Kuluçka Sonrası Civciv Bakımı Nasıl Yapılmalıdır?

Kuluçka Sonrası Civciv Bakımı Nasıl Yapılmalı?

Kuluçka Sonrası Civciv Bakımı Nasıl Yapılmalıdır? Sağlıklı civciv üretimi zahmetli ve sabır gerektiren bir durumdur. Kuluçka makinesinde yumurtadan yeni çıkan civcivlerin bulundukları ortam oldukça önemlidir, bu sebeple kuluçka sonrası sağlıklı bir ortam olmaması halinde civcivler büyümez veya sağlıksız olabilir. Kuluçka da sağlıklı çıkan civcivler bir kaç ay içerisinde tavuk yada horoz halini alacaktır. Bu civcivlerin bakımı endüstriyel yada çiftlik amaçlı bakım ve evde bakım olmak üzere ikiye ayırmak mümkündür. Evde bakım ise daha çok hobi amaçlı olarak yapılır ve çiftçiler [...]